Drobečková navigace

Úvod > Aktivity školy > Školní poradenské pracoviště > Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné a kariérní poradenství

Výchovný a kariérový poradce pro 1. stupeň

Mgr. Kamila Šimonová

ksimonova@zsjpesaty.cz

Konzultační hodiny:

Čtvrtek 9:50 – 10:35

Výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň

Mgr. Jana Hrubá

jhruba@zsjpesaty.cz

Konzultační hodiny:

Středa 10:55 – 11:40

1. Volba povolání – plán činností

 • Zjišťování profesního zájmu žáků
 • Seznamování s možnostmi volby povolání
 • Zajišťování náborů a besed se zástupci středních škol
 • Informování o dnech otevřených dveří na středních školách
 • Organizování besed žáků s odborníky z praxe s se studenty středních škol
 • Zprostředkování exkurzí žáků na pracovištích
 • Zprostředkování návštěvy Úřadu práce
 • Pohovory výchovného poradce s rodiči v rámci třídních schůzek
 • Zajištění včasného a správného vyplnění přihlášek a zápisových lístků
 • Vyhodnocení přijímacího řízení na SŠ
 • Více informací pro žáky a jejich rodiče o nabídce středních škol a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy najdete na www.infoabsolvent.cz

Kariérové poradenství – akce, exkurze, nábory

Úřad práce Teplice IPS nabízí bezplatně pracovní a profesní počítačovou diagnostiku COMDI Modul A – diagnostika slouží jako vhodný nástroj při volbě studia na středních školách (doporučí typy škol, oborů). Možnost objednání tel. u paní Stanislavy Hrdličkové tel. +420 950 167 364, nebo e-mail: stanislava.hrdlickova@uradprace.cz

S

Do konce listopadu odevzdání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou

Podání přihlášek do oborů středního vzdělávání bez talentové zkoušky od 1. do 20. února 2024

Možnosti:

 1. Elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana
 2. Listině s podporou elektronického systému
 3. Listinné-tiskopis

Jak podat přihlášky na střední školy:

 1. Informační web
 2. Otevřít ikonu pro rodiče a žáky – zde je popsáno, jak postupovat při podávání přihlášek na střední školy (učební obory). Preferujte elektronickou přihlášku, je ve všech aspektech výhodnější (informace i výsledky vidíte ihned)
 3. Najdete zde také informace (termíny) k 1. kolu přijímacího řízení a v případě potřeby i návod jak postupovat v kolech dalších

JPZ jsou stanoveny v řádném termínu na dny:

 • 12. dubna 2024 – pátek
 • 15. dubna 2024 – pondělí

Náhradní termín: 29. dubna a 30. dubna 2024

Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období a to i před konáním JPZ.

Poradna pro rodiče

Pravidelná konzultace s kariérovým poradcem o možnostech uplatnění a otázkách výběru střední školy – každé poslední úterý v měsíci od 15.30 hod. v budově 2. st.

2. Výchovné poradenství – plán činností

 • Řešení kázeňských přestupků
 • Sledování uložených výchovných opatření a jejich účinnosti
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky
 • Spolupráce s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR a dalšími orgány
 • Pomoc nadaným žákům – umožnění zapojení do olympiád, vědomostních a sportovních soutěží
 • Pomoc žákům s odlišným mateřským jazykem, sledování jejich rozvoje v rámci výuky