Drobečková navigace

Úvod > Aktivity školy > Školní kroužky

Školní kroužky

Ve školním roce 2021/2022 probíhá na naší škole několik zájmových kroužků.

Přírodovědný kroužek

Kroužek vede paní učitelka Mgr. Martina Hanzlíková. Děti v tomto kroužku poznají a zažijí spoustu zajímavých věcí týkajících se přírody. Ornitologové Bílinské přírodovědné společnosti (BPS) pro ně uspořádali odchyt a ukázku kroužkování ptáků u lesních krmítek, do kterých děti samy přinesly krmení: slunečnici a lojové koule, které umístily buď rovnou do krmítek, nebo je rozetřely po kůře stromů. Na jiných vycházkách žáci např. pozorovali pestře zbarvenou kachničku karolínskou, na výsypce hledali duběnky na listech stromů, čistili ptačí budky či sbírali některé horniny a minerály. Pan Jiří Svejkovský z BPS věnoval malým přírodovědcům do sbírek některé minerály (např. sádrovec nebo chalcedon) a přislíbil spolupráci i v příštím pololetí. Jednou z oblíbených aktivit ve třídě je mikroskopování.

Pěvecký kroužek „Smetánek“

Kroužek vede paní učitelka Mgr. Jana Červenková a je určený dětem prvního stupně – od 2. třídy výše. Účastníme se vystoupení jako je např. rozsvícení vánočního stromu, Casanovské slavnosti, Duchcovská růžička, apod. S dětmi zpíváme sborově (i sólo), cvičíme rytmus, hrajeme na hudební nástroje a hlavně je nám spolu hezky. Každý totiž dostane možnost „se ukázat“.

Čtenářský klub

Na naší škole mohou žáci navštěvovat čtenářský klub. Vede ho paní učitelka Mgr. Lucie Dudjaková. Za 90 minut žáci vystřídají několik aktivit, které vedou k rozvoji jejich čtenářských dovedností.

Žáci si přímo v klubu čtou jednu společnou knihu, s jejíž obsahem následně pracují. Rozvíjí hlasité i tiché čtení s porozuměním. Ústně sdílí své poznatky. Hrají hry na rozvoj fantazie. Vytváří příběhy pomocí maňásků. Seznamují se se znaky pohádky. Předvídají, jak bude děj pokračovat. Hrají hry na rozvoj řeči. Rozvíjí čtenářskou strategii předvídáním.

Buduje si pozitivní vztah k četbě, ke knihám. Rozvíjí spolupráci ve skupině. Učí se naslouchat a soustředit. K dispozici mají žáci školní knihovnu, která je vybavena knihami s různorodými tituly, hrami i maňásky a interaktivními programy, vše pro nejlepší rozvoj čtenářských dovedností. Po čas docházky soutěží o čtenářský pohár, který získá nejzdatnější účastník klubu.

Klub zábavné logiky

Klub vede paní učitelka Ing. Jitka Lacinová a je určený pro žáky 2. stupně. V klubu žáci rozvíjejí své logické a strategické myšlení, finanční gramotnost, zvyšují bystrost a tvořivost. Aktivita v klubu je složena z hádanek, kvízů, hlavolamů, deskových a dalších zábavných logických a matematických her. Díky tomu se žáci seznamují formou hry, zážitků a vlastních zkušeností s prvky  matematiky, logiky a kombinatoriky.

Novou náplní činnosti v klubu je práce s roboty – programování Ozobotů a Lego robotů.

Část aktivit vychází také z přání a potřeb dětí v klubu, kdy se věnujeme procvičování a doučování problémových části učiva z matematiky a fyziky.