Drobečková navigace

Úvod > Aktivity školy > Projekty

Projekty


Novější 1

Školní klub

školní klub

Hlavním cílem je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školního klubu, zvýšení uplatitelnosti rodičů dětí na trhu práce díky vybudování školního klubu a díky tomu slaďování rodinného a pracovního života, modernizace zázemí pro pedagogy a žáky se SVP.

Více

Publikováno 31. 5. 2024 14:17

Doučování

Doučování žáků škol - plakát EU

Realizace investice 2.3.2 Národního plánu obnovy

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:53

Hrdá škola

Hrdá škola

Tento projekt by měl napomoci k oživení života na naší škole! Pomáhá zahnat každodenní stereotyp díky uspořádání některé z nabízených aktivit.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:50

Šablony

Šablony

Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Jde o předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohou škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:48

Společně k pohodě

Společně k pohodě

V rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji“ získala naše škola dotaci 20 000 Kč na realizaci projektu Společně k pohodě. Projekt byl realizován v období září – prosinec 2015.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:45

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zdarma všichni žáci 1. – 5. tříd. Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:43

Mléko do škol

Mléko do škol

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:43

Malé školní arboretum aneb na okraji výsypky

Malé školní arboretum aneb na okraji výsypky

Naše škola J. Pešaty Duchcov byla úspěšná při podání žádosti na dotaci ohledně projektu „Malé školní arboretum aneb na okraji výsypky“. Tento dotační titul vycházel z Ministerstva životního prostředí. Cílem tohoto projektu je vybudovat venkovní učebnu včetně arboreta, která by sloužila k realizaci výuky většiny všeobecně vzdělávacích předmětů ve třídách druhého stupně, a uskutečnit pilotní výuku v této učebně.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:41

Jaro ožívá

Jaro ožívá

Projektem Jaro ožívá se snažíme přitáhnout pozornost ke stěhovavým druhům ptáků, z nichž mnozí, zatím ještě běžní, v poslední době dramaticky ubývají. Proto chceme u dětí a jejich rodin vzbudit zájem o ptactvo a jeho ochranu a současně oslavit příchod jara i fenomén ptačí migrace“ říká Lucie Hošková, koordinátorka kampaně Jaro ožívá. „Dětem navíc nabízíme propojení zážitků v přírodě s jejich čím dál oblíbenějším médiem – internetem“.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:34

EU peníze školám

EU peníze školám

Základní škola Jaroslava Pešaty se k 1.9.2010 zapojila do projektu EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Více

Publikováno 9. 12. 2023 21:32

Novější 1