Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Základní školy Jaroslava Pešaty (umístěné na adrese www.zsjpesaty.cz), popis používaných nestandardních formátů dat a kontakt na správu webu.

Forma zveřejňovaných informací a technická omezení 

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Zobrazní stránek se automaticky přizpůsobuje rozměrům zobrazovacího zařízení a identický obsah je zobrazen v desktopové i mobilní verzi (tzv. responsivní zobrazení).

Snažíme se, aby obsah prezentace tvořili i i jednotliví pracovníci školy, zodpovědní za  danou oblast. Tím dosahujeme aktuálních a přesných informací, ale může dojít k nesouladu s výše uvedenou normou (hierarchie nadpisů, popisky obrázků).

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu s požadavkem na opravu (viz níže).

Přílohy a soubory určené ke stažení a dalšímu zpracování u návštěvníka stránek

Některé informace jsou sdílené pomocí příloh. Přílohy mohou být ve formátu:

.pdf – standardizované a proti změně zabezpečené dokumenty. K zobrazení například pomocí aplikace volně stáhnutelné na stránkách Adobe.com nebo prohlížeče Edge (vydavatel Microsoft)

.doc (.docx) – textové dokumenty, k otevření v programech sady Microsoft Office (MS Word)

 .xls (.xlsx) – tabulky, k otevření v programech sady Microsoft office (MS excel).

.zip – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento format dekomprimovat.

.dot – textové dokumenty, k otevření v programech Libre Office, případně Microsoft Office

Kontakt na správu webu

Vaše náměty, postřehy či informace o technických problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu jkrejci@zsjpesaty.cz. Otázky k obsahu posílejte na pracovníka, který text sepsal, případně na email školy (pesatka@zsjpesaty.cz).