Družina

Školní družina sídlí vedle budovy 1. stupně ZŠ v ulici Smetanova. Máme šest oddělení s kapacitou 165 žáků. 4. a 5. oddělení se nachází v budově 1. stupně ZŠ a 6.oddělení máme na 2.stupni (bývalý školní klub)

Provoz družiny:
ráno 6:00 – 8:00
odpoledne 11:30 – 16:00

Vychovatelky:
1. oddělení – Vladislava Neudertová
2. oddělení – Blanka Stádníková
3. oddělení – Ilona Tothová – vedoucí vychovatelka
4. oddělení – Naděžda Kuloušková
5. oddělení – Petra Čížková
6. oddělení – Libuše Červencová

Kontakty:
itothova@zsjpesaty.cz
tel.
731 495 357 (1.,2.,3. oddělení)
734 120 800 (4. – 5. oddělení)
731 406 221 (6.oddělení)

Poplatky za školní družinu

Měsíční poplatek za školní družinu činí 150 Kč. Družina se platí půlročně, tj. 750Kč (v září a v lednu). Individuálně lze domluvit měsíční splátky.
Je možné platit školní družinu převodem na účet školy č.1063671359/0800. V případě sourozenců uvést do poznámky jména. Platba musí být provedena do 15. každého měsíce. Variabilní symbol pro identifikaci platby dostane každé dítě do svého notýsku.