Slavili jsme Halloween

Kolem 31. října se nám to ve škole hemžilo strašidly. Každá třída si zvolila jiný den na oslavu tohoto amerického svátku, a tak jsme měli několik dní temných, záhadných a strašidelných, ale i žertovných a zábavných.Nejprve jsme se seznamovali s …

Podzimníček

Tradičně jako každý podzim vyhlašuje školní družinka výtvarnou soutěž  Podzimníček nebo Podzimní strašidýlko a i letos tomu nebylo jinak. Děti s pomocí rodičů vyrobily překrásné podzimníčky a strašidýlka a bylo jich opravdu dost. Výrobky jsme si vystavili u vchodu družiny …