Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Školu si vybírá rodič

Vážení rodiče a milí předškoláčci,
obracíte se na nás s dotazy, zda můžete své dítě přihlásit na naši školu, přestože nejsme Vaší spádovou školou. Samozřejmě – můžete. Vy jste ti, kdo určují do jaké školy Vaše dcerka nebo syn nastoupí. Je to Vaše právo, které Vám zaručuje školský zákon.
„Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Informace o vzdělávání na ZŠ J. Pešaty

 • Nácvik počátečního čtení na 1. stupni probíhá klasickou analyticko- syntetickou (slabikovací) metodou
 • Nácvik psaní vyučujeme formou tradičního písma
 • V našem školním vzdělávacím programu „Brouček“ máme posílené zejména hodiny českého jazyka a matematiky
 • Vedeme v rámci výuky českého jazyka nápravu specifických poruch učení
 • Výuku cizího jazyka zahajujeme od 3. třídy. Nabízíme výuku anglického a německého jazyka plně kvalifikovanými učiteli. Domníváme se, že prvořadé je nejdříve zvládnutí základů mateřského jazyka, proto v 1. a 2. ročníku výuku cizího jazyka nezařazujeme.
 • Žáci 2. a 3. tříd pravidelně absolvují v rámci výuky tělesné výchovy dotovaný plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou
 • Nabízíme stravování ve vlastní školní jídelně (máme plnou kontrolu nad výběrem a skladbou jídel)
 • Po dobu celého školního roku nabízíme rodičům služby školní družiny v provozu od 6 do 16 hodin.
 • Pohybově nadané děti rozvíjíme v tanečním kroužku, který má na naší škole již několikaletou tradici
 • Hudebně nadané děti rozvíjíme v pěveckém sboru Smetánek
 • Pravidelně nejméně 1krát ročně organizujeme pro žáky pobyty ve školách v přírodě
 • Naší snahou je modernizace prostředí a vybavení školy, tak aby žákům bylo vytvářeno příjemné a podnětné zázemí
 • Nenašli jste odpovědi na své otázky?
  1. Projděte si naše webové stránky www.zsjpesaty.cz
  2. Telefonujte: 474 549 652 (pevná), 736 613 477 (mobil)
   Vaši pedagogové ZŠ J. Pešaty Duchcov

Dokumenty ke stažení

Žádost o odklad můžete podat v případě, že budete mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit doporučením školského poradenského zařízení a vyřízeným odkladem povinné školní docházky.

Pomůcky pro 1. třídu


pořizující zákonní zástupci žáka:
• aktovka na záda
• penál (raději nevybavený)
• přezůvky v sáčku (raději látkovém)
• prostírání na svačinu
• kapsář či kufřík (domluvíte se s paní učitelkou v září)
• cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláky, tepláková bunda, ponožky, cvičební obuv) – vše v plátěném sáčku
• velká a malá fólie
• obaly na sešity a učebnice (počkejte až na září)
• ořezávátko
• 2 ploché štětce (slabší a silnější)
• kelímek na vodu
• hadřík na utírání štětce
• igelitová plena (ubrus) na lavici
• zástěra, halena, košile s delším rukávem a poutkem na Vv

Školní zralost

Vážení rodiče,
dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto, prosím, pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.