Vážení rodiče,

ráda bych udržela školu otevřenou co nejdéle. Nejvíce tomu pomůžeme, budeme-li velmi zodpovědní, dodržovat hygienická doporučení. Děti potřebují být ve škole jako sůl!Obecně platí, že postup školy v případě výskytu koronaviru neřeší ředitel školy, ale hygiena – ta určuje – …

Programování na 1.stupni

Žáci druhých a třetích ročníků se v tomto týdnu účastnili pod vedením pracovníků UJEP projektu „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322, který je spolufinancován Evropskou unií. Chlapci a děvčata se hravou formou seznámili s programováním „polytechnické“ stavebnice Lego WeDo 2.0. Postavili si dva …

Roušky – kdy a jak?

Vážení rodiče, s ohledem na avizované změny v režimu nošení roušek ve školách vás prosím o trpělivost – do televize všichni mluví jak generálové, ale konkrétní informace, závazné a úplné, do škol ještě nedorazily. A zpravodajstvím na internetu se řídit …