Čarodějnice v družině

Stalo se již tradicí, že na konci dubna se v naší školní družině koná čarodějnický slet, kterým si chceme připomenout starý lidový zvyk „Pálení čarodějnic“. Nachystaly jsme pro děti úkoly, které plnily jako správní čarodějové a čarodějnice. Vařily lektvar, skládaly …

Masopust v družince

Masopustní výtvarná dílna Tak jako každý rok, tak i letos jsme v naší školní družině uspořádali v době masopustu celodružinovou akci. V předposledním únorovém týdnu probíhala masopustní výtvarná dílnička, kde si děti vyráběly masky zvířátek, klauna, piráta, a princezny. Zdobily je …