Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 5.10.2021 proběhla literárně/výtvarná soutěž: Zebra se za tebe nerozhlédne, kterou pořádala Policie ČR. Této soutěže se zúčastnilo mnoho škol, tím pádem i mnoho soutěžících. I my jsme měli tzv. želízko v ohni. Se svou básní: Jak se ne/bezpečně přechází přes …

Hračky pomáhají

Tímto bych chtěla poděkovat žákům a rodičům ze 7.A a 7.B, že se zapojili do akce – Hračky pomáhají aneb Příběh hraček, kterou pořádalo SDH Háj u Duchcova ve spolupráci s OSH Teplice. Žáci přinesli mnoho krásných hraček, které byly – …

Nové knížky ve školní knihovně!!

Abychom ještě lépe rozvíjeli čtenářskou gramotnost, které se průběžně věnujeme v hodinách českého jazyka, nakoupila naše škola nové knížky do naší knihovny. Ale nejsou to jen tak obyčejné knížky! Jde o moderní autory s poutavými příběhy, které naše mladé čtenáře dozajista zaujmou. …

Rozlučka (nejen) s devátými ročníky

Každý rok v červnu probíhá slavnostní loučení s našimi deváťáky. Letos jsme místo obřadní síně zvolili prostor naší školní zahrady a rozlučka proběhla jako milé, přátelské setkání rodičů, žáků a jejich třídních učitelek, na kterém nechybělo výborné občerstvení (posíláme díky …