Třídní schůzky na 2. stupni

Třídní schůzky pro rodiče žáků 5.-9.tříd se budou konat 3.9. 2020 od 17.00 hod. v kmenových třídách. Z důvodu protiepidemických opatření a na základě doporučení KHS žádáme rodiče, aby se na třídní schůzky dostavili s rouškou. Účast rodičů na třídních …

Hrdá škola – mezinárodní den

V rámci zapojení do projektu Hrdá škola byl na tento měsíc vyhlášen ve škole „Mezinárodní den“.Každý ročník si vylosoval jeden světadíl, kterému se žáci věnovali v hodinách zeměpisu, výtvarné výchovy, občanské výchovy a tak se vyhledávaly informace, lepilo se, kreslily …

Namaluj svého anděla

Tříkrálová sbírka, která v našem městě každoročně probíhá, byla zakončena slavnostním setkáním koledníků a organizátorů v domě kultury. Při té příležitosti starosta města předal diplomy a ocenění vítězům celostátní výtvarné soutěže „Namaluj svého anděla“. Na třetím místě se umístil Adam …

Žákovský parlament – 1.schůzka 10.října 2019

Program: 1) Představení členů parlamentu2) Připomenutí povinností členů a významu parlamentu3) Volba předsedy pro tento školní rok4) Návrhy a připomínky 1) viz seznam2) viz nástěnka 3) Předsedou byla zvolena Denisa Ehmová 9.B – 7 hlasů(2.místo T.Krejčí 7.A, B.Matoušková 8.A-3 hlasy) …