Návštěva PČR

Nestává se často, aby zástupci policie navštívili naši školu a ještě méně často, aby přišli s velkou pochvalou. O to pyšnější jsme na žáky 8.B Honzu Beneše, Vojtu Brodského, Vláďu Kněžoura a Edu Ledvinku, kteří se zachovali příkladně, když na …

Vysněná cesta po Evropě

„Vysněná cesta po Evropě“ se jmenuje výtvarná soutěž, kterou pořádalo Eurocentrum Ústí n/Labem. V kategorii A obsadila krásné 2. místo žákyně 5.C Hana Dvořáková. Gratulujeme !! Soutěžní obrázky jsou po celý leden vystaveny v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n/labem. …

Deváťáci poznávají historii

Ve středu 21. 12. 2022 jsme vyrazili do Teplic, abychom navštívili Regionální muzeum v Teplicích a seznámili se s příběhem jednoho pekařství. Obdivovali jsme nejen cukrářské a pekařské nástroje a pomůcky, ale i dobové oblečení, hračky a předměty osobní potřeby z období první …