Olympijský běh

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jím připomínán mezinárodní Olympijský den, založení Mezinárodního olympijského výboru. V jeden den vybíhá několik desítek tisíc běžců v celé České republice k připomenutí této …

Programování na 1.stupni

Žáci druhých a třetích ročníků se v tomto týdnu účastnili pod vedením pracovníků UJEP projektu „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322, který je spolufinancován Evropskou unií. Chlapci a děvčata se hravou formou seznámili s programováním „polytechnické“ stavebnice Lego WeDo 2.0. Postavili si dva …

Vykročení do nového školního roku

Zahájení nového školního roku, které letos doprovázela různá opatření proběhlo nakonec úspěšně, v příjemné atmosféře. Zejména naši prvňáčkové zvládli společně s rodiči první školní týden bez problémů. Všem přejeme, aby úspěšně zvládli celý školní rok. Fotografie ze zahájení školního roku …

Veselé zoubky

Ve čtvrtek 3. 9. se žáci druhých ročníků účastnili výukového programu Veselé zoubky. Děti si hravou formou připomněly, jak fungují zoubky, jak o ně správně pečovat, co je zubní kaz a proč navštěvovat zubního lékaře. Shlédly film Jak se dostat …