Slavili jsme Halloween

Kolem 31. října se nám to ve škole hemžilo strašidly. Každá třída si zvolila jiný den na oslavu tohoto amerického svátku, a tak jsme měli několik dní temných, záhadných a strašidelných, ale i žertovných a zábavných.Nejprve jsme se seznamovali s …

HistoryPark Ledčice

Třídy 4. ABC podnikly v tomto týdnu zajímavý výlet do HistoryParku v Ledčicích. Děti si zde hravou formou vyzkoušely práci archeologů. Odkrývaly archeologické nálezy, vyráběly předměty z keramiky a dozvěděly se zajímavosti o osídlování naší vlasti od pravěku po středověk. …

Dopravní hřiště

Ve dnech 11. – 13. 10. se žáci 4. ročníku zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti v Mostě. Prošli si teoretickou i praktickou částí výuky. V teoretické části se seznámili s povinnou výbavou cyklisty, pravidly bezpečné jízdy a naučili se …

Animace-imaginace

Stalo se již tradicí, že žáci 5.a 8. ročníků v rámci projektu Animace-Imaginace na jaře pod vedením zkušených lektorů vyrábí podle vlastního scénáře s vlastními ilustracemi svůj animovaný film, se kterým se vám pak rádi pochlubí na naší jarní akademii. …

Melounové bedýnky

V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ proběhla ve středu 9.6. ochutnávka různých druhů melounů. V nabídce byly meloun vodní, meloun Galia, meloun žlutý a meloun Piel de Sapo. Na melounech si děti pochutnaly ve venkovní učebně areálu školy. …