Po škole na kroužek

Začátek školního roku je tady a s ním je vždy spojena návštěva DDM Sluníčko. Tentokrát jsme dostali pozvánku na akci Otvírák, aby se děti dozvěděly, jaké odpolední kroužky si mohou vybrat. Vedoucí jednotlivých kroužků si připravili stanoviště a děti si …

Venkovní výuka třídy 5.A

Krásné slunečné počasí přímo vyzývalo k výuce venku. Děti 5.A v přírodě opakovaly vzory podstatných jmen, anglické otázky a odpovědi, vypravovaly prázdninový příběh prostřednictvím figurky (vlastnoručně vyrobené nebo přinesené z domova), vytvořily si z přírodnin lodičky, které pak vypustily do vody, modelovaly z písku …

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Jak je již tradicí, i letos, v pondělí 4. září proběhlo zahájení školního roku pro žáčky prvních tříd a přípravné třídy ve venkovních prostorech naší školy. Paní učitelky společně s vedením školy přivítaly natěšené prvňáčky a jejich rodiče, kteří je v tento významný den …