Oslava Dne dětí pohybem

Na 1. červen se naši čtvrťáci rozhodně moc těšili, neboť je čekal turnaj ve vybíjené. Přestože se slunečné počasí změnilo na deštivé, ani to nás neodradilo od chuti soutěžit na našem krásném venkovním hřišti. Ve vyrovnaných turnajích tříd se nakonec …

U zápisu ve škole

Začátkem dubna, jako již tradičně, zavítali na Smetanku ve dnech 5. a 7. dubna budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů k letošnímu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Prohlídka školy, rozhovor s paní učitelkou, plnění drobných úkolů v …

S čerty nejsou žerty

Toto známé rčení platilo letos u nás ve škole ve čtvrtek 2. prosince. Hned na začátku vyučování se mezi děti přišel podívat Mikuláš v doprovodu anděla, samozřejmě nechyběl ani čert. Anděl rozdával hodným dětem drobné sladkosti, Mikuláš chválil šikovné žáčky …