Natírání stromků

Začátkem listopadu se děti ze 3.A vydaly na výsypku zkontrolovat, jak povyrostly jejich doubky. S pracovníky rekultivací společnosti Revitrans, jejímž úkolem je obnova a tvorba nové krajiny, bylo předem dohodnuto, že si žáci stromky před zimou sami ošetří. Pan Lukáš Hamerle …

Čištění budek

Ve druhé polovině září se vybraní žáci z 8. tříd spolu s dětmi 3.A vypravili na výsypku Pokrok, kde v loňském roce na dvou trasách v blízkosti jezera Emma vyvěsili 40 ptačích budek. Pod odborným dohledem ornitologa, pana Jiřího Vaníka, …

Návštěva stáje

V úterý 15.6. navštívily děti přírodovědného kroužku Stáj Goldenbay v Oldřichově u Duchcova. Koníkům přinesly pochoutky (jablka či mrkev) a spravedlivě je podělily. Každý se pak svezl na hřebci Merlinovi nebo klisně Haničce. Akce se zdařila, děti byly nadšené. Děkujeme …

Vycházka přírodovědného kroužku

Konečně se umoudřilo počasí a děti přírodovědného kroužku mohly konečně vyrazit na delší vycházku do okolí Duchcova. Prošly Zámeckou zahradou, kde pozorovaly strakapoudy hnízdící v dutině stromu při krmení mláďat. Po cestě kolem zahrádek poznávaly některé stromy a rostliny: rozrazil rezekvítek, …

Sázení stromků na výsypce Pokrok

V pátek 4.6.2021 vyrazili žáci třídy 2.A ZŠ J. Pešaty v Duchcově na výsypku Pokrok zasadit doubky, které vypěstovaly děti navštěvující přírodovědný kroužek při školní družině jmenované školy. Vhodné místo bylo vybráno pracovníky Severočeských dolů na nově vznikající ploše na Pokroku IX. …

Bádáš, bádám, bádáme všichni

Žáci 2.A se ve druhém pololetí účastnili projektu podpořeného Státním fondem životního prostředí „Bádáš, bádám, bádáme všichni“. Program se nazýval „Vzácná voda“ a probíhal pod vedením lektorky Centra ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově Bc. Lucie Zíkové. Cílem bylo …