Již od roku 2008 rokem působí na 2. stupni školní parlament. Každá třída zde má 2 zástupce, kteří se přibližně jedenkrát za 2 měsíce schází na schůzce se svým koordinátorem. Zde jsou žáci vždy seznámeni s plánovanými školními akcemi, pak dostanou prostor pro své návrhy a připomínky k chodu školy. Na návrh žáků byl např. rozšířen sortiment potravin ve školním obchůdku, dovolen volný pohyb při velké venkovní přestávce, dovoleno sprchování po sportovních hrách, vyhlášen sportovní turnaj pro jiné školy, připravuje se instalace automatu na teplé nápoje. Přínosem parlamentu je, že se žáci učí vzájemně komunikovat, sami se rozhodovat a také se snaží přispět ke zkvalitnění výuky a školního prostředí.
Koordinátor Mgr. Vlasta Bártová

Zástupci školního parlamentu školní rok 2019/2020

5.A Arnošt Slaměník, Nella Popková

5.B Valentýna Klikarová, Adam Voleš

5.C Kateřina Gärtnerová, Nikola Štěpničková

6.A Simona Nikoluková, Veronika Cingrová

6.B Lucie Košková, Daniel Bittersmann

7.A Jan Řeha, Tomáš Krejčí

7.B Daniela Kotková, Michal Bozetický

8.A Barbora Matoušková, Michal Rujbr

8.B Natálie Matějková, Martin Suchý

9.A Veronika Dršková, Martin Štrobl

9.B Denisa Ehmová, Ondřej Fencl