Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 5.10.2021 proběhla literárně/výtvarná soutěž: Zebra se za tebe nerozhlédne, kterou pořádala Policie ČR. Této soutěže se zúčastnilo mnoho škol, tím pádem i mnoho soutěžících. I my jsme měli tzv. želízko v ohni. Se svou básní: Jak se ne/bezpečně přechází přes …

Hračky pomáhají

Tímto bych chtěla poděkovat žákům a rodičům ze 7.A a 7.B, že se zapojili do akce – Hračky pomáhají aneb Příběh hraček, kterou pořádalo SDH Háj u Duchcova ve spolupráci s OSH Teplice. Žáci přinesli mnoho krásných hraček, které byly – …

Natírání stromků

Začátkem listopadu se děti ze 3.A vydaly na výsypku zkontrolovat, jak povyrostly jejich doubky. S pracovníky rekultivací společnosti Revitrans, jejímž úkolem je obnova a tvorba nové krajiny, bylo předem dohodnuto, že si žáci stromky před zimou sami ošetří. Pan Lukáš Hamerle …

Drakiáda

K podzimu neodmyslitelně patří v naší družině tradiční Drakiáda. Využili jsme příznivého počasí a draci se nám rozletěli do všech stran. Někteří k nebi, někteří k zemi. Nálada u našich nejmenších byla skvělá a odpoledne si užili. Po příchodu do …