Vycházka přírodovědného kroužku

Konečně se umoudřilo počasí a děti přírodovědného kroužku mohly konečně vyrazit na delší vycházku do okolí Duchcova. Prošly Zámeckou zahradou, kde pozorovaly strakapoudy hnízdící v dutině stromu při krmení mláďat. Po cestě kolem zahrádek poznávaly některé stromy a rostliny: rozrazil rezekvítek, …

Volby do školské rady

Při Základní škole Jaroslava Pešaty je zřízena školská rada. Je to orgán, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Funkční období členů rady je tři roky, nyní prodlouženo o dobu trvání nouzového stavu do …

Melounová párty

Ani v družině jsme nezapomněli na osvěžení v teplých dnech a připravili jsme pro děti melounovou párty. Z nachystaných stolů plných melounů přecházel zrak a děti se na ochutnávku doslova vrhly. Mohly tak ochutnat čtyři druhy melounů a porovnat chutě …

Melounové bedýnky

V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ proběhla ve středu 9.6. ochutnávka různých druhů melounů. V nabídce byly meloun vodní, meloun Galia, meloun žlutý a meloun Piel de Sapo. Na melounech si děti pochutnaly ve venkovní učebně areálu školy. …