Lesná DEN 2

Dnešní ráno nás sluníčko vyhnalo z postelí. Počasí nám prozatím přeje 😊. Během dopoledního programu se první skupina věnovala vodnímu světu. Objevovala vodní živočichy. Pomocí sítěk a poté s lupou poznávala a prozkoumávala například bruslařku, pijavici a mnoho dalších. Druhá skupina se věnovala životu v trávě, kde poznávala hmyz a život na louce i v lese. Následně na louce chytala do sítí živočichy a taktéž je zkoumala pod mikroskopem. Odpoledne jsme strávili ve skupinách s prohozeným programem. Výrobou triček a „Ptačím putováním“, kde si děti vyrobily krásné výrobky z přírodnin a také musely pomocí kladívka zatlouct několik hřebíčků. Prsty nám všem zůstaly 😊 a dokončená díla jsou velmi povedená. Zbytek odpoledne jsme strávili společně na louce. Někteří si čutali s míčem, malovali křídami, skákali přes švihadlo.

Večer nás čekala další soutěž. Dnešní televizní inspirací nám byla soutěž AZ – kvíz. Ve svých týmech jsme sbírali další cenné body. Celý dnešní program byl velmi náročný a vyčerpávající, proto jsme již ulehli do svých postýlek a necháváme si zdát krásné sny.

S pozdravem vaše srdíčka