Zvládnete první pomoc? My už ano…

Pětičlenné družstvo složené ze žáků pátých ročníků vyjelo reprezentovat naši školu v okresním kole Soutěže mladých zdravotníků na ZŠ Bílá cesta v Teplicích. A v čem vlastně družstva soutěžila? Úkolem bylo praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, doprava postižených z místa nehody, zvládnutí obvazové techniky a znalosti z historie Červeného kříže. Konkurence byla veliká, ale naši žáci se umístili na krásném 3. místě a dovezli i zasloužený pohár. Gratulujeme! Mgr. Sochorová