PÁŤÁCI O JEŽKOVI ZÁPADNÍM

V rámci krátkodobého projektu jsme se učili orientovat v odborných textech. Využívali jsme k tomu různé druhy informací z encyklopedií, vlastních knih, online slovníků a internetových stránek. Vyzkoušeli jsme si různé metody práce např. předvídání, ověřování a porovnávání informací nebo metodu čtyřlístek. Spolupracovali jsme v různorodých týmech a na závěr jsme vytvořili informační karty k tématu „Ježek západní“ jako naši společnou třídní práci. 

Za 5.C paní uč. Sochorová