Přírodovědná soutěž Zlatý list

V sobotu 9. dubna 2022 se žáci přírodovědného kroužku naší školy zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody TILIA, Sdružení mladých ochránců přírody při ČSOP a Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Hlavní smyslem soutěže je nabídnout dětem možnost poznat sebe samého a otestovat si znalosti z přírody i její ochrany. Soutěžní stezka dlouhá 3 km měla jednotlivá stanoviště, např. stanoviště botaniky, zoologie, geologie, ornitologie, ekologie, CHKO a NP ČR, dendrologie či včelařství. Děti vyběhly ve dvou družstvech (Vlaštovky a Duchcovští rorýsi) po dvou tříčlenných hlídkách. Přestože je soutěž je určená pro žáky 4. – 6. tříd, mohou se účastnit i mladší děti. Naši žáčci byli nejmladšími účastníky a měli velmi silné soupeře: většinu družstev tvořili žáci šestých ročníků víceletých gymnázií. Přesto se „rorýsci i vlaštovky“ snažili plnit zadané úkoly co nejlépe a s obrovským nadšením. A i když nezvítězili, na každém stanovišti určitý počet bodů získali a za své vědomosti se rozhodně stydět nemusí. Dokázali porazit i některé hlídky gymnazistů. Nás určitě nezklamali, ba naopak jsme na ně náležitě pyšné.
Martina Hanzlíková, Ilona Tothová, Blanka Stádníková