Třídní schůzky na 2. stupni

Třídní schůzky pro rodiče žáků 5.-9.tříd se budou konat 3.9. 2020 od 17.00 hod. v kmenových třídách.

Z důvodu protiepidemických opatření a na základě doporučení KHS žádáme rodiče, aby se na třídní schůzky dostavili s rouškou.

Účast rodičů na třídních schůzkách je důležitá (organizace výuky,elektronická žákovská knížka, elektronické platby, škola v přírodě…)