Aktuální informace k Posudkům zdravotní způsobilosti

Vážení rodiče, na vaše dotazy týkající se požadavku na nové Posudky o zdravotní způsobilosti, jsem kontaktovala pracovnice teplické hygieny s dotazem, jak máme nyní postupovat. Bylo mi sděleno, že vzhledem k aktuální situaci může škola akceptovat Posudky vydané nejpozději 5. 10. 2018, pokud nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Doufám, že pro vás tato informace je přínosná – snažíme se vám vyjít vstříc. Děkujeme za pochopení.