Poplatek za školní družinu

Poplatek za školní družinu 750,- Kč za první pololetí můžete uhradit hotově 22. září 2020 v budově družinky u 1. stupně naší školy v čase 6:30 – 7:30 a 14:30 – 15:30. Částku můžete uhradit také převodem na účet školy po přidělení variabilního symbolu dítěte, který najdete v družinovém notýsku.