Informace k zahájení školního roku 2020/2021 na 1. stupni

  • Přípravná třída a 1. třídy

Slavnostní uvítání prvňáčků a dětí z přípravné třídy s rodiči proběhne v úterý 1. září 2020 na školním dvoře od 8 hodin.

Po společném zahájení, se žáci společně se svými třídními učitelkami půjdou podívat do školy. Prohlédnou si své třídy, kde na ně budou čekat milé dárečky. Tato část bude z důvodu protiepidemických opatření probíhat bez přítomnosti rodičů ve škole.

Rodiče mohou po tuto dobu využít nabídky školní družiny – na dvoře bude možno získat informace a provést přihlášení dětí.

Předpokládané ukončení bude kolem 9. hodiny.

  • Žáci 2. – 4. tříd

Vstup do školy bude probíhat hlavním vchodem bez přezouvání. Nošení roušek není povinné.

Žáci se ve třídách přivítají se svými třídními učitelkami. Vyučování bude ukončeno v 8.45 hodin.

Pozvánka na třídní schůzky

Vzhledem k tomu, že v době vyučování nebude umožněn vstup rodičů do budovy školy z důvodu protiepidemických opatření, proběhnou dne 3.9. od 16 hodin ve všech kmenových třídách informativní třídní schůzky.