Konzultační hodiny pro žáky 2. stupně – Vážení rodiče, je to tady!

Od 8. června umožnilo ministerstvo školství dobrovolnou docházku žáků druhého stupně do školy. Naše nabídka přichází jako poslední po kroužcích, kinech, nákupních centrech, plaveckých bazénech, sportovištích… a já nevím, kam všude ještě děti již běžně chodí. Ach jo!

Připravili jsme pro vaše děti dvoutýdenní cyklus konzultačních hodin. Z provozních a hygienických důvodů je docházka rozdělena podle ročníků na čtyři hodiny 2x týdně. Rozpis a pokyny vám budou doručeny ve zprávě na Bakalářích nejpozději do čtvrtka 4. 6. 2020. Obdržíte také návrh známek za druhé pololetí. K docházce dítě NEPŘIHLAŠUJTE! Přinese si pouze roušku + sáček na roušku a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s datem 8. 6. 2020 (přílohou zde ke stažení), dále věci podle pokynů třídních učitelů.

Konzultační hodiny jsou připraveny tak, aby se děti mohly potkat s vyučujícími jednotlivých předmětů, zhodnotit práci za druhé pololetí, doplnit a upevnit učivo – zejména dokončit úkoly z distanční výuky, která je podpůrným zdrojem hodnocení žáků za druhé pololetí. Proběhnou také třídnické hodiny s hodnocením školního roku. Vybírány budou učebnice!

Je možné přihlásit obědy na dny docházky do školy. Výdej obědů od 11.40 do 12.00.

S dotazy se prosím obracejte na tf 733 373 087, příp. 474 559 674