2. stupeň – známky v Bakalářích

Vážení rodiče, protože jsme 10. března všichni vypadli ze školy „narychlo“ jsou v těchto dnech do Bakalářů všemi učiteli zapsány známky, které děti dostaly ve druhém pololetí ještě ve škole (od 1.2. do 10.3. 2020) – tyto známky totiž hrají podstatnou roli – dle vyhlášky MŠMT – při stanovení známky za druhé pololetí. Mohlo se stát, že v papírové žákovské knížce není informace za toto období kompletní (nemoc, jarní prázdniny, zapomenutá žk…), tak abyste měli přehled. Tyto známky nesouvisí s distanční výukou a nejsou hodnocením odevzdaných domácích úkolů za období distanční výuky.

Dalším podkladem pro hodnocení za druhé pololetí jsou výstupy z distanční výuky. Třetím podpůrným pilířem výsledné známky je také známka za první pololetí. O návrhu hodnocení jste v těchto dnech informování třídními učiteli ve zprávě v Bakalářích. Hodnocení druhého pololetí bude ukončeno po konzultačních dnech, ve kterých mohou děti výslednou známku ještě ovlivnit. Děkujeme za pochopení a spolupráci.