Novinky pro školní rok 2019/2020

1/ jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání
– termíny konání: 1. termín 12. dubna 2019; 2. termín 15. dubna 2019
– předměty: matematika a její aplikace + český jazyk a literatura (centrálně zadáváno)


2/ termín podání přihlášky na SŠ: nejpozději 1. března 2019
– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají
do 30.listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení


3/ přihlášky odevzdávají žáci osobně nebo poštou na vybranou střední školu

Napsat komentář