Podávání přihlášek v roce 2022

Máte školou předvyplněné dvě přihlášky.

Vy doplňte:

  • adresu pro doručování – pokud se liší od trvalého pobytu
  • zda máte doporučení poradny pro úpravu podmínek přijímaček
  • V                            dne                       podpis uchazeče                                            
  • údaje o zákonném zástupci
  • u oborů, kde je to vyžadováno, potvrzení zdravotní způsobilosti – najdete v atlase škol a dětem bylo sděleno na hodinách Volby povolání

Přihlášky odevzdejte (doručte) do zvolených škol do 1. 3. 2022. Vyčkejte dalších pokynů již od zvolených škol. Pokud se na škole koná přijímací řízení, dostanete pozvánku. Přijímaček se zúčastníte v pořadí, v jakém jste vyplnili přihlášku – bude to v rozmezí od 12. do 28. dubna na obory s maturitou, od 22. do 30. dubna na ostatní obory. Následně obdržíte informace o výsledku přijímacího řízení. Tyto informace vycházejí ze školského zákona, konkrétní podobu přijímacího řízení jednotlivých škol nám není znám, ale vy ji z těchto škol obdržíte písemně a najdete na webových stránkách škol.

Zápisový lístek vám vydá naše škola nejpozději 15. 3. 2022. Odevzdáte řediteli školy, kam jste byli přijati, a tím potvrdíte této škole svůj zájem nastoupit ke vzdělávání nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení Rozhodnutí o přijetí. Přihláška na druhou školu, druhý obor tím propadá. Na zápisový lístek dávejte pozor – je opatřen kulatým razítkem a evidenčním číslem, dostanete jej jen jednou, nesmíte ztratit!

Po jarních prázdninách na všechny dotazy vašim dětem bude odpovídat výchovná poradkyně. Ověří si, zda vše probíhá, jak má.

Přejeme vašim dětem dobrý start do nového života. Mějte na paměti, že přijetí je jen začátek…

Mgr. Veronika Prchalová, ředitelka školy

Napsat komentář